Ay İsmi Anlamları

Ay İsmi Anlamları 

Hayatımızda zaman kavramının en önemli belirleyicilerinden biri ve mevsimleri ad anlamları içerisinde yer verdiğimiz bir takvim aracıdır.

1.Ay, Ocak ( *January ) : Havaların soğuyup evlerde hem yemek ısıtma hemde ısınma amaçlı olarak kullanılmakta olan, ocaklar yakıldığı için ocak ismi verilmiştir.Türkçe’de Eski ismi Kanunnisa’dır.  Kanun, Süryanice bir kelime olup ocak, fırın anlamına gelmektedir.

*Eski Roma’daki ismi Januaris’dir. Janus, Roma mitolojisi içerisinde iki tane yüzü olan bir tanrıdır.

2 Ay, Şubat (*February): Süryanice dilinden dilimize dahil olmuştur (şebat, şabat, şobat).

*Eski Roma’da kullanılan ismi Februarius’tur. Februa nın anlamı arınmakdır. Februa ise Romalıların günahlarından arınabilmek amacı ile kefaret olarak kurban keserek kutladıkları arınma ritueline verilen addır.. Februarius, Roma’da yılın son ayıdır ve zamanın başlangıcı, yeniden doğuş anlamını taşır.

 

3. Ay, Mart (*March): Roma tarihinin yılın ilk ayıdır ve ismi Martius’tur.

*Adını Savaş tanrısı Mars’tan almıştır. Soğuk Kış süresince ara verilen savaşlara mart ayında kaldığı yerden devam edilirdi. Savaş tanrısının adı bu yüzden bu ayın adı olmuştur.

4. Ay, Nisan (*April): Süryaniceden, nisannus kelimesinden gelir. Yılın dördüncü ayı manasındadır.

*Roma’da Aprilius denir, aşk-güzellik tanrıçası Afrodit’in ayı olarak kabul edilirdi.

5. Ay Mayıs (*May): Roma mitolojisinde yer alan  bereket ve bahar tanrıçası olan Miai’den gelmektedir. Eski *Roma’da Bu takvim aralığı içerisinde  Tanrıça Miai için şenlikler düzenlenir ve Miai bayramı olarak kutlanmaktaymış.

6. Ay Haziran (*June): Süryanicede “hazuran” kelimesi kökünden gelmektedir. Anlamı sıcak dır. Bu zaman aralığı için sıcakların başladığı zamanı ifade etmektedir.

*Eski Roma’da ismi Junius olup, bu zaman aralığının ismi yine bir tanrıça olan Juno’dan gelmiştir. Tazelik, gençlik anlamına gelmektedir.

 

ayisimleri

7. Ay Temmuz (*July): Babil’de bereket ve üremenin  tanrıçası olan Tamuza’nın ya adanan ay olarak kabul edilmektedir. Tanrıça Tamuza kadın olarak kabul edilir ve süryanice de kadın, Dam olarak isimlendirilmiştir. Bu zaman aralığının Dam kökünden gelen,Dumuzi adında kutlamalar düzenmişdir.

*Roma’da Sezar, ay takvimini oluşturulurken bu aya kendi adı olan “July” ismini vermiştir.

8. Ay Ağustos (*August): Eski Roma İmparatoru olan  Octivivus’un ünvanı olan Augustus isminden gelmektedir. Octivivus en görkemli fetihlerinden önde geleni olan, İskenderiye’nin fethini bu zaman aralığında gerçekleştirmiştir ve  Sezar döneminde altıncı ay anlamına gelen Sextilis olarak anılan olan bu ay’ın ismi Augustus olark değiştirilmiştir.

9. Ay Eylül (*September): Süryanicede “aylul” üzüm anlamına gelmektedir, bu zaman aralığı üzüm ayı olduğu için dilimize eylül olarak değişerek girmiştir.

*Eski Roma’daki ismi “September” dır.  Septi yedi (7) anlamındadır, yedinci ay anlamına gelir. Eski romada Mart ayı yılın ayı olarak kabul edildiği için eylül ayı 7. ay olarak kabul edilmekteydi.

10. Ay Ekim (*October):  Bu zaman aralığı toprak konusunda en verimli zaman olduğu ve ekim işlemi yapılıp tarlalar sürüldüğü için Ekim ismi uygun görülmüştür.

Roma’da sekizinci ay anlamına gelen October simini taşımaktadır. (sekizinci ay).

11. Ay Kasım (*November): Bu süre aralığının türkçe adı  Arapça kökenlidir. Kasım, ayıran-bölen anlamına gelmektedir. Bunun  sebebi, Kasım ayından başlayarak 180 günlük döngüler halinde; Ruz-i Kasım ve Ruz-i Hızır diye yılı ikiye ayırıldığı düşüncesidir.

*Eski Roma’da adı Novemberdır ve dokuzuncu ay anlamına gelmektedir.

12. Ay Aralık (*December): Tamamı ile Türkçe bir kelimedir. Miladi takvime göre içinden geçilen yıl ile yeni yıl  arasında olduğu için bu zaman periyoduna ‘Aralık’ ismi verilmiştir.

*Eski Roma’da December Mart ayı yılın 10.ayı olarak kabul edildiği için, 10. ay anlamına gelen bu ad verilmiştir.

 

 

Ay İsmi Anlamları  ( Latince ) 

Ocak = Januarius = Janus’a ithafen
Şubat = Februarius = Februa’ya ithafen
Mart = Martius = Mars’a ithafen
Nisan = Aprilis = Aphrodite’e ithafen
Mayıs = Maius = Maia’ya ithafen)
Hziran = Junius = Juno’ya ithafen)
Temmuz = Julius = Julius Caesar’a ithafen
Ağustos = Augustus = Augustus Caesar’a ithafen
Eylül = September =Yedinci ay
Ekim = October = Sekizinci ay
Kasım = November = Dokuzuncu ay
Aralık = December = Onuncu ay

 

Bayefendi erkek sitesi olarka bu bilgilerin gerekli olduğunu düşünerek sizlerle paylaşmak istedik. 

Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.