Yalnız erkekler ve kadınlar

Yalnız erkekler ve kadınlar

Yalnız Erkekler ve Kadınlar Türkiye’nin 3,1 milyonunu yalnız erkek ve kadınlar oluşturuyor. Üstelik bunlar yaşamlarını yalnız başlarına idame ettiriyorlar. TÜİK verilerine göre, aralarında akrabalık bağı olsun ya da olmasın aynı adreste ikamet eden toplulukları gösteren “hane halkı” adedi 2015 itibarıyla 21. 662.260. Verilere göre; Geçen sene yalnız ebeveyn ve en az 1 çocuktan oluşan çekirdek aileler nüfusun %63,9’unu oluştururken, çekirdek aile grubundaki hane halkı sayısı 14.497.539’a ulaştı. Bu sayının 9.711.356’sı eş ve çocuklardan, 3.095.982’si yalnızca eşlerden, 1.690.201’i ise yalnız ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerden oluşuyor. Anne ve çocuklardan…

DEVAMI...